اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۷۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۳۸۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸
آدرس : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک ۵

فکس
۳۳۹۸۳۴۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ايران - تهران - خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک 5

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • ايران - تهران - خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک 5

  • :
  • ۳۳۹۵۷۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۸۳۸۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک ۵

  • :
  • ۳۳۹۸۳۴۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 جناب آقای رضاپور
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۷۸۷۰
 
 

آدرس